Liwanag Kong Alay

Halika at sumama sa akin,
Sa isang lugar kung saan iyong kakamtin;
Kapayapaan na matagal na daranasin,
Isang lugar sa puso mo na ating uukitin.

Pagmamahal sa kalikasan kay sarap damhin,
Isang oras na dilim, ang ialay mo sa akin;
Upang tunay na liwanag ay magningning,
Kitang kita mo sa iyong paningin.

Ang desisyon mo ay napakahalaga,
Hindi lang para sa iyo pati na sa mga bata;
Sa kinabukasan kanilang madarama,
Isang ala-ala buong mundo'y nagkaisa.

Ano man ang nagawa ng siyensya at teknolohiya,
Maging mabuti man ito o masama;
Ang mahalaga na tayo ay sama-sama,
Isang oras para sa iyo Mahal naming Ina.

Sabi nga ng kanta..

Let there be peace on earth
and let it begin with me.