Ibong Adarna | Ang Pagbabalik

PAUNAWA:
Ang inyong mababasang tula / balagtasan ay orihinal na gawa ni Francis Morilao, ayon sa buod ng kwento ng Ibong Adarna.

Bakit mo hinahanap ang Ibong Adarna?
May karamdaman din ba ang iyong mahal na ama?

Dahil ba nabasa mo ang kanyang kwento
Na tinig niya ang makapagpapagaling sa ama mo?

Sa iyong pagsasaliksik itanim mo sa iyong isip,
Wala sa kanya ang lunas kaya 'wag nang magpumilit.

Ngunit dahil sa ikaw ay makulit kwento niya'y isasambit,
Akin sa iyo'y inuulit ito lamang ay kathang isip.

Bagaman ang Ibong Adarna ay isa na ngayon sa mga kinikilalang bahagi ng Panitikang Pilipino, ang akdang ito ay hindi orihinal na nagmula sa Pilipinas. Sa pananakop ng mga Kastila, ang Ibong Adarna ay nakarating sa Mehiko at di nagkalaon ay nakaabot sa Pilipinas. Nagsimulang maging popular ang Ibong Adarna sa Pilipinas nang ito'y isalin sa katutubong wika. Ang bawat kopya ng akdang ito ay ipinagbibili sa mga perya na karaniwang nagpapalipat-lipat sa mga bayang nagdiriwang ng pista. Ngunit marami noon ang 'di marunong bumasa kaya't iilan lamang ang mga kopyang napalimbag. Sa kabutihang-palad, 'di nagtagal ay itinanghal na ito sa mga entablado tulad ng komedya o moro-moro.

Sa ngayon ay may ilang nagpapalagay na si José de la Cruz (o Huseng Sisiw), isang makatang kaalinsabay ni Francisco "Balagtas" Baltazar noong panahon ng pananakop ng mga Kastila ang kumatha ng Ibong Adarna. At dahil nga sa kawalang-katiyakan kung sino ang orihinal na may-akda at dahil na rin sa kasikatan nito sa Panitikang Pilipino, maraming nag-aakala na ang Ibong Adarna ay katutubo mismo sa Pilipinas.

Samahan ninyo ako habang ikinukwento ko ang pagbabalik ng Ibong Adarna sa anyong tula / balagtasan…