Ibong Adarna | Ang Panaginip

PAUNAWA:
Ang inyong mababasang tula / balagtasan ay orihinal na gawa ni Francis Morilao, ayon sa buod ng kwento ng Ibong Adarna.

Haring Fernando:
Ano itong aking napanaginipan?
Ang aking anak ay itinapon sa balong may kalaliman;
Pagkagising ko sa kinaumagahan,
Ako ay naratay sa karamdaman.

Reyna Valeriana:
Mahal kong hari, ikaw'y huwag mag-alala,
'Pagkat manggagamot ng palasyo ay pinatawag ko na;
Lakasan mo ang iyong loob, sila ay darating na,
Upang karamdaman mo ay pagalingin nila.

Manggagamot:
Sumaiyo ang papuri, aming mahal na hari,
Ang iyong kalakasan, ngayon ay nahahati;
Isang tinig na ibon ang nagmamay-ari,
Upang karamdaman mo ay tuluyang mapawi.

Prinsipe Pedro:
Isa itong kahangalan.
Na tinig ng ibon ang pagmumulan;
Sa sinasabi mong kalakasan,
Malaking insulto ito sa kaharian.

Reyna Valeriana:
Ako ang pakinggan mo mahal kong panganay,
Sa Bundok ng Tabor ikaw nga ay maglakbay;
Hulihin ang ibon at sa hari ay ialay,
Humayo ka at magsama ng alalay.

Nagsimula ang kwento ng Ibong Adarna sa panaginip ni Haring Fernando ng Kaharian ng Berbania, na si Prinsipe Juan ay itinapon sa malalim na balon, ito ang naging sanhi ng karamdaman ng hari, ayon sa manggagamot, tanging ang awit ng Ibong Adarna ang makapagpapagaling sa hari na matatagpuan sa Bundok Tabor sa puno ng Piedras Platas.

Si Prinsipe Pedro ang unang nagtangkang hulihin ang Ibong Adarna ngunit…