Ang Pangalawang Tangka

PAUNAWA:

Ang inyong mababasang tula / balagtasan ay orihinal na gawa ni Francis Morilao, ayon sa buod ng kwento ng Ibong Adarna.

Prinsipe Diego:
Tatahakin ko ang landas,
Patungo sa Punong Piedras;
Tila si Pedro ay dito nagdaan,
Siya sana ay aking masumpungan.

Haring Fernando:
Aking mahal na reyna,
Ano na ang nangyari sa paglalakbay nila?
Pakiramdam ko, karamdaman ko'y lumulubha,
Kailangan ko nang marining ang tinig ng Ibong Adarna.

Reyna Valeriana:
Ang iyong panganay na si Pedro,
Ay hindi namin mahagilap;
Kaya si Prinsipe Diego,
Landas niya ay tinahak.

Prinsipe Diego:
Tila may kung anong hiwagang taglay,
Ang ganda ng Punong Piedras Platas;
Ayun at may upuang bato,
Tila isang taong nahihimlay.

Bakit ganito ang aking nararamdaman,
Sa tinig na aking napapakinggan;
Nais kong magkaroon ng kapahingahan,
Ang diwa ko ay gustong maglakbay sa kawalan.

Sunod na nagtangka si Prinsipe Diego na puntahan ang Bundok Tabor at nakita ang Punong Piedras Platas na tinitirhan ng Ibong Adarna ngunit katulad din ni Prinsipe Pedro, siya ay nakatulog sa tinig ng ibon at naging bato…