simpleng BATMAN

Lahat naman siguro sa atin ay kilalang kilala si Batman mula kay Adam West, Kevin Conroy, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Will Friedle at Christian Bale… at may mga simpleng Batman na nasa paligid lang…

Ang isang ama na nagsisikap buhayin at pag-aralin ang dalawang anak sa pamamagitan ng pagtutulak ng kariton (bote, dyaryo, garapa)…

Ang walang tulog sa magdamag na gwardiya na nakahanda sa panganib upang bantayan ang isang gusali…

Si Toto na naglalako ng masustansyang taho para kay bunso at sa mga Call Center Agents na puyat…

Si Mang Ben at ang kanyang sorbetes na pamatid uhaw sa tag-araw…

Si Tiyo Paeng na panay ang overtime at halos apat na oras lang ang tulog para makaipon sa kakarampot na kinikita ngunit nakangiti pa rin at masayahin…

Mga simpleng Batman sa paligid… mga Tunay na Action Star


Maaaring hindi magawan ng kwento ang buhay nila
O kaya'y maisa pelikula sa puso natin sila ay ilista
at ipanalangan sa Diyos ang kalakasan nila

Kayo ang tunay na Super Hero!