Tula: Pag-ibig sa Food Fourt

Ang tulang inyong mababasa ay mula sa sama-samang isip nila Myles, Omar, Harris at Kiko nang magkita-kita kami sa Villaggio Mall (December 14, 2010 10:00pm) para sa Christmas Photoshoot ng barkada… habang kumakain sa tapat ng Pizza Hut Food Court naisipang gumawa ng tula tungkol sa pag-ibig…


Kiko: Mula nang ikaw ay lumisan,
Kiko: Iniwan akong luhaan;
Myles: Puso ko'y kinuha ni kamatayan,
Myles: Kailan ba maibabalik? sana'y madalian.
Kiko: Ala-ala ng lumipas.
Myles: Parang bangungot ni satanas;
Kiko: Gusto ko nang makaalpas.
Myles: Sa pighating aking dinaranas.
Omar: Pag-ibig mo na sana'y singsarap ng pagkain,
Harris: Biglang naglaho na parang hangin;
Harris: At pagkatapos kong kumain,
Omar: Kailangan na pala kitang limutin.