Baraha ng Puso

Baraha ng pag-ibig ay maaaring awitin,
Magbibigay sigla sa malungkot mong damdamin;

Samahan akong ito ay kantahin,
Bawat linya ay basahin at ito'y sauluhin.

Barahang nabasâ ng luha,
Balasahin mo lang saka itihaya;

O kaya naman'y isa-isang pintahan,
Ilatag sa lamesa at saka pagmasdan.

Hindi mo namamalayan ikaw pala'y nalilibang,
Sakit na dulot ng pag-ibig na linlang;
Pakiramdam mo'y parang wala lang.

Pag-ibig sa iyo'y parang isang sugal,
Iba't ibang barahang may kahalong dasal;
Ligaya na dulot sa katawang pisikal.

Lahat nang sumali umuwing talunan,
Isinugal na pag-ibig lahat ay luhaan;

Kahit na sabihing ikinasal sa simbahan,
Kung ang taya mong pusta ay kinuha ng kalaban...
Talunang maituturing kahit matagal ang pinagsamahan.

Ang tunay na pag-ibig ay hindi panandalian,
Walang halong sugal walang pag-aalinlangan;

Tunay ang intensyon ng pusong marangal,
Pinatitibay ito ng makapangyarihang dasal.

Balagtasan sa Baraha ng Puso