Ibong Adarna - Salin sa Tagalog

Ang Ibong Adarna Chapter 1 ay isinalin sa Wikang Filipino ni Francis Morilao

Ang Ibong Adarna ay may 1,722 saknong (stanzas)
Ang Unang Bahagi ay naglalaman ng 256 saknong.


Nawa'y makatulong ito sa inyong takdang aralin.


To copy: Click inside Text Area then, Ctrl+A and Ctrl+C