Ibong Adarna | Salin sa Tagalog

Ang Ibong Adarna Chapter 1 ay isinalin sa Wikang Filipino ni Francis Morilao

Ang Ibong Adarna ay may 1,722 saknong (stanzas)
Ang Unang Bahagi ay naglalaman ng 256 saknong.


Nawa'y makatulong ito sa inyong takdang aralin.