Ang Pagbabalik ng Heredero | Balagtasan


Dinggin mo ang aking hiling
Na sandaling makapiling
Si papâ ay dumadaing
At sa iyo'y naglalambing


Aking sinisinta
Ang diwa ko'y nangangamba
Mukha ko'y namumula
Lubhang nababalisa

Ikaw'y aking hihintayin
Ito'y aking hinihiling
Huwag sanang bibiguin
Pagbabalik ay huwag patagalin

Ngunit mahal kong prinsesa
Ako ay malayo pa
Ilang bundok ang lalakbayin
Upang ikaw ay marating

Bilisan mo lamang aking sinta
Pagkat si papâ ay mahina na
Huwag ka nang magdala ng anupa
Ikaw ang tanging mahalaga

Sa iyong pagbabalik, pag-uusapan ang iyong mana
Inihahanda na sa iyo ang korona
Na siyang tagapagmana
Ng Kahariang Berbanya.


Pansamantala po muna akong magpapaalam sa inyo mga masugid kong mambabasa, may mga kadahilanan pong hindi maiwasan. Nawa'y ipanalangin po niyo ako. Uuwi po ako ng Pilipinas sapagkat malubha ang kalagayan ng aking ina.