Ramadan | Iftar | Laylat al-Qadr | Eid ul-Fitr


[image from Wikipedia.org]

Ramadam Kareem!
Pagbati sa aking mga kaibigang Muslim.
Dagdag Kaalaman

Ano ang Ramadan?
Ano ang Iftar?
Ano ang Laylat al-Qadr?
Ano ang Eid ul-Fitr?Ano ang Ramadan?
Ang Ramadan ay ang ika-siyam na buwan ng Islamic Calendar na nagtatagal ng 29-30 araw. Ito ay buwan ng pag-aayuno (fasting) ng mga Muslim. Nagsisimula ito sa paglabas ng Hilal (the crescent) at sa taong ito, 2011 ay nagsimula ang Ramadan ngayong August 1.


[image from www.moon-phases.net]

Ayon sa Twitter.
@IslamicThinking: Do dua for 4 weeks of barkat, 30 days forgiveness, 720 hours of guidance, 43200 minutes of purification and 2592000 seconds of noor.

Dua - supplication (pananalangin)
Noor - light (liwanag)

Ginagawa ng mga Muslim ang Fasting simula sa pagsikat ng araw (sunrise) hanggang sa paglubog (sunset). Ang kahalagahan nito ay upang maging ganap at magkaroon ng pagpapahalaga sa mga bagay na nilikha ni Allah.

No bad words, no food, no water, no sexual thoughts (or action), and no rudeness.

Sa panahong ito ay dapat na sariwain ang pagkakaroon ng mga bagay kagaya ng pagkain na wala ang iba.

Ramadan Timings in Qatar (click the image to enlarge)


Ano ang Iftar?
Ito ang panahon (sunset) na magtitipun-tipon ang mga Muslim para sa fast-breaking.

Ang pagkain ng Dates (National fruit of Qatar) ay isa sa mga simbulo ng Iftar, na ayon sa Qur'an ay siyang kinain ni Prophet Muhammad.

Dito sa Qatar ang kanyon (cannon) ay magpapaputok sa dagat na magiging hudyat ng Iftar.

[image from www.flickr.com]

Ano naman ang Laylat al-Qadr?
Ito ang gabing pinakamahalaga sa mga Muslim sapagkat ito ang gabi na inihayag ang Qur'an kay Prophet Muhammad. Karaniwan, ito ay nagaganap sa huling sampung araw ng buwan.

[image from www.flickr.com]

Ano ang Eid ul-Fitr?
Ito ang panahon na natatapos na ang Ramadan at simula ng panibagong buwan. Isang malaking selebrasyon ang ginagawa sa ganitong panahon. Dito sa Gitnang silangan ay idinidiklara itong Holiday. Sa panahong ito ay ibinabahagi ang mga pagkain sa mga mahihirap. Sa panahon ding ito ay ginaganap ang (2) beses na panalangin lamang (Raka'ah at Wajib), sa pagsunod ng mga Muslim ay pagpapasalamat at pagpupuri kay Allah.At kung ikaw ay nasa Qatar! Visit www.ramadan-kareem.net para sa mga kaganapan ng buwan ng Ramadan.