Balagtasan sa Pagsilang ni Kristo - Kwento ng Pasko

Kayo ay aking inaanyayahang basahin ang aking inihandang Balagtasan sa Pagsilang ni Kristo, isang makapangyarihang Kwento ng Pasko sa anyong Balagtasan, paganahin natin ang ating imahenasyon, dalawang libong taon na ang nakakaraan.

Ako si Jose, ang karpentero ng Nazareth na gumagawa ng pang-araro, bubungan, mga pintuan at mga bintana na yari sa kahoy.


Ako ay may natuklasan,
Ito palang aking kasintahan,
May dinadalang bata sa kanyang sinapupunan,
Ako ay lubhang nagugulumihanan.

Sa kinaumagahan,
Pagsasama namin ay nais wakasan,
Walang magaganap na kasalan,
'Pagkat ako'y kanyang pinagtaksilan.


At pagsapit ng gabi sa kanyang pagtulog…
Gabriel:
Jose, anak ni David na mabuting tao,
Pakinggan mo ang sasabihin ko,
Itong si Maria na kasintahan mo,
Pagbubuntis niya'y mula sa Espiritu.

Siya ay magsisilang ng sanggol,
At Hesus ang aking sinasabing,
Ipapangalan mo sa batang lalaki,
'Pagkat siya ang magliligtas sa kasalanan ng marami.


Jose:
Ako sa iyo ay susunod,
Mga sinabi mo'y tutuparin yaring lingkod,
Si Maria'y aayaing pakasal
Isasantabi ang aking dangal.

Ngunit
Ano itong aking nabalitaan?
Pagpapatala ay kailangan,
Itong si Augutus ay may panawagan,
Kailangang sundin ng bawat mamamayan.

Kung si Maria ay aking iiwanan,
Ano na lamang ang sasabihin ng sambayanan,
Mabuti pang ako'y kanyang samahan,
Sa Bethlehem ang aming patutunguhan.


Maria:
Mahal kong Jose
Mukhang hindi ko na kakayanin,
Habang papalapit tayo sa bayan,
Lubhang sumasakit na ang aking tiyan.


Jose:
Huwag kang mag-alala mahal kong Maria,
Hahanap ako ng matutuluyan muna,
Kahit sa ilalim lamang ng bahay nila,
Mailabas mo lang ang iyong dinadala.


Holy Family, Joseph, Mary, Jesus

Kiko:
Uha Uha ang iyak ng bata,
Si Maria ay nakapanganak na,
Sa sabsabang tinuluyan nila,
Sa silong ng bahay na may hayop pa.

Sadyang panahon ay itinadhana,
Pagsilang kay Hesus ay sa anyong aba,
Upang kahit sino ay maabot Niya,
Siyang Hari na nagpakababa.

Ilang ulit mang basahin,
Ang kwento ng pasko ay iisa lang din,
Isinilang ang batang magliligtas,
Para sa iyo at para sa akin,
Para sa kasalanan natin.

Salamat po sa iyong panahong basahin ang aking Balagtasan.
Maligayang Pasko sa inyong lahat.