Panaginip ng Unang Pag-Ibig

Tuwing ikaw ang laman ng aking panaginip,
Binubuhay mo ang aking pananahimik;
Iminumungkahi ang iyong pananabik,
Inaabangan ang aking pagbabalik.

Hamon ng Balagtasan Kasama si Gumamela

Kiko:
Baraha ng pag-ibig ay maaaring awitin,
Magbibigay sigla sa malungkot mong damdamin.

Samahan akong ito ay kantahin,
Bawat linya ay basahin at ito'y sauluhin.

Gumamela:
Ang pag-ibig ay isang baraha,
Bawat balasa walang ganap na bunga.

Kadalasan hatid nito'y luha,
Sa pakatalo ng itinaya :)