Are you smart enough?

Yes you’re right if you answered yes, but NO you are absolutely wrong, if you will ask me why.

Light Beyond Darkness

Sometimes we are doubtful of our future. What happens next?

And even if we pray, there is a part of our mind that always asking God what are your plans for my life?

Future Plans and Searching


image by google

God already gave His plan for us, today, this afternoon, tonight and even this coming year. All we have to do is Pray and ask His guidance for the Path that He has created for us.

Naipong Tubig sa Lubak Lubak na Daan

lubak

Palagi kong dinadaanan ang kalsadang 'yon tuwing ako ay papasok patungo sa aking opisina hanggang sa isang araw, isang napakalakas na ulan ang dumating na naging dahilan ng pagkasira ng kalsada at magkaroon ng lubak lubak at mga naipong tubig.

Kinabukasan, sinubukan kong daanan muli ito, at mabilis naman akong nakadaan sa tulong ng aking 6 na buwang kotseng hinuhulugan.

Dumating ang isang araw na coding ang aking sasakyan at kailangan kong maglakad papunta sa hintayan ng taxi sa may labasan at ang tanging daan na dapat kong daanan ay ang kalsadang may lubak lubak.

Sa malayong tanaw ay tila hindi ko kakayaning daanan ang lubak lubak na daan ngunit nilakasan ko pa rin ang loob ko at binagtas ang kalsadang 'yon.

Habang naglalakad ay aninag ko ang Kalangitan sa bawat naipong tubig sa lubak, ito ang nagbigay sa akin ng Inspirasyon para patuloy na lumakad sa daang malubak sapagkat nariyan ang Langit na parating nakatingin sa atin at nagpapatunay sa tuwing uulan at may maiipon na tubig sa lubak, aninag ang Kanyang pangakong Hindi Niya tayo iiwan sa bawat araw ng ating buhay, maging ito man ay tuwid, panatag, o lubak lubak.

7:07 a.m. Doha Qatar

sayang | maikling sanaysay

kapag umalis ang kaibigan mo at feeling mo iniwan ka sa ere, tanungin mo muna kung ano ang problema bago ka manghusga, kasi baka hindi siya ang taong dapat mong makasama, o kaya naman hindi magiging epektibo ang plano ninyong gagawin kung kayo ang magkasama, o baka may mas malalim na problema na dapat ikaw na mismong kaibigan niya ang unang unang dapat na umintindi at umunawa, na nariyan para maging sandigan niya,…

nakakapanghinayang ang pagkakaibigan kung sa mga bagay na pwede namang pag-usapan ay nauuwi sa siraan at traydoran at minsan pa, hahantong sa kahihiyan na hanggang sa mawasak ang pagkatao, mandamay ng ibang tao, para sa ano? para saan? wala lang? trip lang?

sayang…

Mahal na Mahal Kita, Tandaan Mo Sana

You will never know TRUE HAPPINESS until you have truly LOVED, and you will never understand what PAIN really is until you have LOST it.

You will never know TRUE HAPPINESS until you have truly LOVED, and you will never understand what PAIN really is until you have LOST it.

Hindi mo raw malalaman ang TUNAY na KALIGAYAHAN hanggang hindi ka UMIIBIG at hindi mo mauunawaan ang tunay na SAKIT kapag ang sinasabi mong MAHAL MO ay nawala sa IYO.

Kaya ngayon kaibigan, mag-isip isip ka, sino ba talaga ang TUNAY MONG MAHAL?

Sino ba talaga ang dapat mong MAHALIN ng LUBUSAN?

Marami ang nagmaMAHAL ng hindi iisa lang, hindi lang dalawa, minsan tatlo pa.

pero…

Ang Buhay at ang Pag-ibig

Minsan ang buhay ay parang isang taong naglalakad sa dalampasigan, nabibilad ang balat sa init ng araw at nakakaramdam ng init mula sa talampakan, sa haba nitong kanyang nilalakad, tila walang patutunguhan, tanging ang nagsisilbing gabay ay ang karagatan, karagatang nagluwal sa kanya mula sa kawalan, hindi alam kung saang dako ang pinagmulan.

Sample Functions of Human Values

Kabataan Ano ang iyong kinagisnang kaugalian?

Marami sa mga kabataan ngayon ang may kakaibang ugali kumpara sa mga kabataan noong araw, ano nga ba ang kinagisnang ugali ng mga bata ngayon?

Oopps, hindi ko nais na makipagtalo sa inyo, ang gusto ko ay ibahagi ang ilan sa mga values na dapat ay taglayin ng kabataan ngayon, minarapat kong ilagay/ isalin sa English upang mas marami ang makarelate: