Karatula

Kung si Diamond R na may tinik sa dibdib ay naglagay ng NO SMOKING sign sa room, ako naman, karatula sa aming kusina, halina at basahin natin at maki relate :)