Forever In Love

From the early sunlight,
My smile glows so bright;
The love that I cannot hide,
Makes my morning delight.

Bakit nga ba Cinderella?

Isang araw may nag PM (private message) sa akin sa facebook, at nagtatanong kung saan daw ako kumukuha ng inspirasyon sa mga nagagawa kong mga tula ng pag-ibig, agad akong sumagot at ang palagi kong sinasabi ay ang mga awiting nakaka in-love kaya naman ako ay gumawa ng isang website para sa mga paborito kong Love Songs [dito] at syempre pa ang mga awitin ng Cinderella.

Anak, Nasaan Ka Na?

Anak, saan ang landas na iyong patutunguhan?
Ano ang iyong plano sa kinabukasan?

Mayroon ka bang nais subukan?
Na sa mura mong edad ay gustong matikman?

Nais kong malaman mo na hindi madali, bilang OFW,
Na mawalay sa piling mo;

Gustuhin ko mang palaging nandyan sa tabi mo,
Upang damayan ka sa problema mo.

Spoliarium - Tula, Pinta at Kanta

Napuno ang aking isip ng mga salita at pangungusap,
Mga tanong at haka hakang saan ako magsisimula;

Spoliarium na ikinikintal, parang alon sa pintig ng ulan,
Bilis ng pag-iisip bagwis na tumarak sa dibdib.

Agam-agam at pananabik, lulan ng tangan mong hatid,
Mungkahi na binigyang halaga, tinutuligsa ng munting bata.

Hiyas Sa Aking Palad

Gem-Gem

Maaaring hindi mo siya kilala at minsan pa'y hindi nakasalamuha,
Ngunit dahil sa karamdaman niya, pangalan niya'y, sa Qatar nakilala;
Isang batang 'sing ganda ng hiyas, ngiti sa kanyang labi ay tunay na likas,
Kahit sabihin pang, siya'y matamlay patuloy siyang nagiging matibay.