Panalangin para kay Gem-Gem

Isang panalangin para sa dalaginding,
Siya'y ipagdasal natin,
Bigkasin nang mataimtim