Nasa Peso Coins at Bills ang mga Bayani ng Pilipinas

Jose matulog ka na, maaga pa ang pasok mo bukas,
Tama na ang internet.

Eh Papa may assignment pa po ako.

Ano ba 'yun? Patingin nga?