Dear teacher, sana po...

Isang makabagbag damdaming liham/ sulat ng isang mag-aaral sa kanyang guro - Kathang Isip lamang.