Ang Iyong Iniwanan

Nang kami'y umalis ikaw pa ang nag-iwan,
Ng mga aral sa buhay na hindi malilimutan;
Mga pagbabago sa aming pagkatao,
Na hindi mababayaran ng kahit na sino.