Sa Kabataang Pilipino | José Rizal

Itaas ang iyong noong aliwalas, ngayon, Kabataan ng aking pangarap!
ang aking talino na tanging liwanag, ay pagitawin mo, Pag-asa ng Bukas!

Ikaw ay lumitaw, O Katalinuhan, magitang na diwang puno sa isipan
mga puso nami'y sa iyo'y naghihintay, at dalhin mo roon sa kaitaasan.