Pag may Ulan, May Pag-asa

Nakatingin sa malawak na bukirin,
Malalim ang kanyang isipin;
Ulan kailan ka darating?
Diligin mo ang tuyong damdamin.