Sa Iyong Pagbubuntis

Sa iyong pagbubuntis dalangin ko nawa'y marinig,
Angel, ikaw sana'y aliwin sa kanyang palad, ikaw'y kanlungin;
Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi ni lolo,
Na hindi magsusuot ng damit na amarilyo.