Sa Iyong Pagpikit

Sa iyong pagpikit,
Bigat ng dibdib;
Panandaliang iwaglit,
Magpahinga kahit saglit.