Sa Iyong Pagpikit

Sa iyong pagpikit,
Bigat ng dibdib;

Panandaliang iwaglit,
Magpahinga kahit saglit.

Alam naming hindi madali,
Ang inyong gawain bawat sandali;

Sabihin mang parang nagmamadali,
Bukal naman sa puso ang pagkandili.