Ang Aking Bayani Bow!

Teka bakit nga ba "Ang Aking Bayani",
Ang pamagat ng tulang hinahabi;
Bakit hindi "Ang Tunay na Bayani",
Eh kasi naman po kasi, ang daming huwad na bayani.