Hiyas Sa Aking Palad

Gem-Gem

Maaaring hindi mo siya kilala at minsan pa'y hindi nakasalamuha,
Ngunit dahil sa karamdaman niya, pangalan niya'y, sa Qatar nakilala;
Isang batang 'sing ganda ng hiyas, ngiti sa kanyang labi ay tunay na likas,
Kahit sabihin pang, siya'y matamlay patuloy siyang nagiging matibay.

Salamat sa tulong ng ating kababayan, walang maliw na pagbabahaginan,
Minsan pa nating napatunayan kung gaano kahalaga ang ating ugnayan;
Pagdamay na iyong inilahad mistulang hiyas sa kanyang palad,
Sa puso't diwa niya nakatatak ang PINOY pinaka matulungin sa lahat.

Tulang ito'y isang karangalan para sa isang magandang hiyas,
Habang sinusulat luha'y pumapatak may bukas pa kaya't huwag nang umiyak.

Nais naming iparating itong aming panalangin,
Panginoon nawa'y dingin kagalingan mo na aming hiling;
Huwag ka sanang magdalamhati kung wala man kami sa iyong tabi,
Patuloy na nananalangin kami na ang pakiramdam mo ay bumuti.

Kung iniisip mong hindi ka namin mahal,
Nagkakamali ka sa iyong inuusal;
Hanggang may pag-ibig laging ipagdarasal,
Tanging ikaw—ikaw lamang.

About the Poem:
As the title says "Hiyas Sa Aking Palad" "Gem On My Palm" expresses the idea of sharing, helping and praying like holding a gem in your palm, Dedicated to Gemmalyn Sierte—a 14 year-old PSD student diagnosed with Lymph Nodes Cancer.

Thanks to the Supporters

Thanks to the Supporters

and many more…

This poem was created because of Gem-Gem's parent's request thru Facebook message


UPDATE: DECEMBER 1, 2011 :

GOD took GEM-GEM's soul back to HIM, condolences to her family.Gem-Gem's Favorite Song - With A Smile - Eraserheads