Hanggang Saan, Hanggang Kailan?

Tula para sa mga Pastor

Tula

Tula sa Pastor Hanggang Saan, Hanggang Kailan
Tinawag ng Panginoon ang iyong pangalan…
- Jer. 11:16
…at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga Banal na kasulatan…
- 2 Tim. 3:15

Hanggang saan, hanggang kailan?
Tanong ng pilosopo sa tambayan;
Sa tuwing ikaw ay nagdaraan,
Lihim ka nilang pinagtatawanan.

Iniwan mo ang iyong trabaho,
Sa Salita ng Diyos inilaan ang oras mo;
Buhay mo ay biglang nagbago,
Mabigat na desisyon ang niyakap mo.

Hanggang saan, hanggang kailan?
Pananampalataya mong pinanindigan.

Personal mong buhay ay hindi inalintana,
Mapangalagaan lamang, kaming mga tupa;
Dahil kami'y itinuring mo nang pamilya,
Kasama sa dasal pagkagising sa umaga.

Hanggang saan, hanggang kailan?
Ang lakas mong ispirituwal.

Sa bawat sermon mo sa pulpito,
Ilang kaluluwa ang minulat mo;
Sa pagkaunawa sa Ebanghelyo,
Na simula ng ispirituwal na pagbabago.

Pagpapalang nagmumula sa Kanya,
Dumadaloy sa iyong mga salita;
Na kahit mayaman o aba,
Ay gumiginhawa ang kaluluwa.

At sa panahong ikaw'y nanghihina,
Pilit mo pa ring itinatago sa madla;
Dahil ikaw ang kalakasan nila,
'Pagkat para sa kanila ay huwaran ka.

Hanggang saan, hanggang kailan?
Tanong kong iiwanan,
Kung ikaw ngayon ay pinanghihinaan;
Nawa ang tula kong ito'y iyong maging kalakasan.

Ang tulang ito ay alay ko sa mga Pastor na naging bahagi ng aking buhay
• Pastor Peter Ramos at Pastor Ramel Escueta
• Pastor Cesar Roxas at Pastora Ana Roxas ng
The River of God Christian Fellowship Inc.
• Pastor Ricky Avorque at Pastora Winnie Avorque ng
Jesus Christ Saves Global Outreach 
• Pastor Delfin Quesada at Pastora Divina Quesada
• Pastor Melvin Travis at Pastora Mariah Tata Travis
• Pastor Albert Kang ng Elijah Challenge Asia
at mga Pastor na pinakilala sa akin ni Ate Mags Viduya
at Sina Pastor Bernie at Pastor Nestor na nakilala ko dito sa Doha Qatar
sa pagdiriwang ng Pastor's Appreciation Month
at sa aking pinsan na Pastor Vic Balingcongan ng ACCF Ministries 

GET DETOXED BY JESUS!
By: Pastor Ed Lapiz
Day By Day Christian Ministries
Bulwagan ng Panginoon Folk Arts Theater,
Cultural Center of the Philippines Complex, Pasay