Isang Talumpati

Isang Talumpati sa U.N.O. anniversary

The United Nations Flag

Isang talumpati ang aking ihahabi,
Na sa lahat ng oras ay gumawa ng mabuti;
Sino ang magnanais na gawan ng masama?
Kung ikaw ay mabait sa iyong kapwa.

Kung ang lahat ng tao dito sa ating mundo,
Ay makikinig lamang sa sasabihin ko;
Mawawala ang away pati na ang gulo,
Kung puro kabutihan ang nasa ating puso.

Kaya kayong mga nakaupo,
Tapikin ninyo ang katabi nyo;
At pagkatapos ay tanungin ninyo,
"Kailan ka huling gumawa ng mabuti sa kapwa mo?"

Sa pagdiriwang ng ika 65 anibersaryo,
Ng nagkakaisang bansa o U.N.O.;
Binabati ko ang bawat isa sa inyo,
Sana'y nagustuhan ninyo ang talumpati ko.

Bow

Isang Talumpati is requested by my friend Alex Flores for her daughter Alisa Joice's Declamation at U.N.O. Celebration on October 24, 2010, giving her enough time to practice…