Himig ng Ulan

Damhin ang pusong mapagmahal,
Isang pag-ibig na walang dangal;
Kasabay ng patak ng ulan,
Dilig sa pusong natuyuan.

Sa piling ko'y magpaulan,
Mga yakap ko'y iyong pagbigyan;
Babasain kita ng pagmamahal,
Hanggang lungkot mo'y tuluyang matanggal.

Himig ko'y iyong pakinggan,
Kaginhawaan nawa'y iyong makamtan;
Wagas at tunay mong mararamdaman,
Ligayang walang katapusan.

basa sa ulan