Sayaw sa Buhos ng Ulan

Paa ay ihakbang at ako ay samahan,
Tayo nang sumayaw sa buhos ng ulan;
Baywang ay hahawakan at saka iikutan,
Sa pag patak ng ulan indak ay sasabayan.

Sa iyong pagtingala, ikaw ay ihihiga,
At saka iaangat ka, padausdus sa tunog ng salsa;
Sa pagkulog ng bagyo, biglang nagbago ang ritmo,
Bumagal sa tunog ng tango, ihakbang ang mga paa mo.

Likuran ay aalalayan, kamay ay hahawakan,
Galaw mo'y sasabayan, kahit basa na sa ulan;
Kay sarap alalahanin, itong ginawa natin,
Pag ulan'y muling dumating, ikaw'y muling aayain.

Sayaw sa buhos ng ulan