Nasa Iyong Mga Kamay

Tula

Global Handwashing Day

Itong tula ay alay ko sa kapwa ko OFW sa pagdiriwang ng "Global Handwashing Day - October 15, 2010 / 2011"

Nasa iyong mga kamay ang sekreto ng kalusugan,
Makinig ka sa akin at iyong matutuklasan;
Ang hiwaga ng iyong hinahawakan.

Mula pagkabata kamay mo ay iningatan,
Ginabayan ng iyong mga magulang;
Hanggang sa paglaki ikaw'y kanilang pinaalalahanan,
Na maghugas ng kamay bago maghapunan.

Maruming kamay ay huwag patagalin,
'Pagkat dulot nito ay sakit na iindahin;
Kamay mo ay palaging sabunin,
Panatilihing malinis ang isa-isip natin.

Kamay natin ay ating ingatan,
Upang sakit ay maiwasan;
Dahil dito nakasalalay ang ating kinabukasan,
Para sa pamilya at sambahayan.

Kaming mga OFW sa gitnang silangan,
Ay nakikiisa sa pandaigdigang pagdiriwang;
Ng paghuhugas ng kamay ng sangkatauhan.