Ang Mahal Kong Nurse

Puting dalisay na lana,
Pusong busilak sa ganda;

Taglay mong walang kagaya,
Tunay na aking sinasamba.

Kaalaman mong taglay,
Nakapagdurugtong ng buhay;

Anomang mahawakan ng iyong kamay,
Ay pinagpapalang tunay.

Kahit pa sabihing ako'y hangal,
Na hangaan ka sa aking inuusal;

Tanggapin mo ang aking pagmamahal,
Iniibig ko ang trabaho mong marangal.

Oo iniibig kita,
Dahil ikaw ay iba sa kanila;

Iba ang dating mo at karisma,
Sana sa tula kong ito'y ikaw'y lumigaya.

Saan mang panig ng mundo,
Saludo ako sa nurse na OFW;

Kahit na ipagtanong mo,
Iba ang nurse na Filipino.

Ang mahal kong nurse bow,
Sana mahalin mo rin sila.