Trabahong Puyatan

Ako muna ay tutula,
Iiwasang mabalisa;

Sa dami nilang pinapagawa,
Sayang lang kung masisira.

Isip ko'y bigyan ng puwang,
Upang makagawa ng espesyal;

Kahit na sabihin pang may alam,
Minsan din ay nauubusan.

Ang trabahong minamadali,
Siguradong magkakamali;

Sayang lang ang pinaghirapan,
Kung uulitin din naman.

Huwag mo akong bigyan ng dahilan,
Para trabaho mo ay dalian;

Dahil kahit anong gawing puyatan,
Kung hindi naman magtutulungan,

Mauuwi lang sa sisihan.