Autumn Leaves [5 years]

Ako'y sandaling napatulala,
Dahil mali yata ang aking akala;

Sabi mo pa, panahon na ang bahala,
At tutulungan tayo ni Bathala.

Nang akin sa iyo'y marinig,
Five years mula sa bibig;

'Di ko alam kung ako'y nagalit o kinilig,
Mukhang mahirap yata ang iyong ibig.

Hindi ko alam ang aking iisipin,
Susunod na lang ba sa ihip ng hangin?

O aasang balang araw matutupad din,
Na baka sakaling ito'y Kanyang dinggin.

Isip ko ngayo'y walang katahimikan,
Hindi ko alam kung paano pagdidisisyunan;

Gayong pag-ibig ko sa iyo'y walang hanggan,
Ngunit paano naman ang puso kong laging nasasaktan?

Limang taon na iyong hinihiling,
Kung iisipin ito'y sandali lang din;

Ngunit paano kung makalipas at wala din?
Saan naman kaya ako pupulutin?

Pwede bang ipangako mo sa akin,
Na sa paglipas ng limang taon;

Ikaw ay talagang magiging akin,
Habang panahon mo akong iibigin,
At kailanman, puso ko'y di na pasasakitin...

Autumn Leaves
ctto Julian Pigott