Ikaw Ang Dahilan

Ikaw ang dahilan ng aking pakikipagsapalaran,
hindi ko nais na ikaw ay iwanan;
kahit na ako'y nangibang-bayan,
ang puso ko’y sa iyo nakalaan.

Isang kahangalan ang sabi ng ilan,
walang utang na loob kanilang ibinibintang;
ngunit kung ako'y iyong pakikinggan,
damdamin ko'y lubos na mauunawaan.

Pamilya ko'y aking nilisan,
hindi upang sila'y talikuran;
bagkus maging kanilang sandigan,
sa pagharap sa iyong may pagkukulang.

Ikaw ang dahilan kung bakit lumisan,
dahil sa pagbabalik ko'y ikaw'y nais paglingkuran;
maging bahagi sa iyong tahanan,
dahil ito ang aking inaasam.

Hindi mo ako kailangang sumbatan,
'pagkat desisyon ko itong aking paglisan;
masakit man sa aking kalooban,
ikaw kasi ang aking dahilan.

Ngayong ako'y naririto,
bigyan mo naman ako ng respeto;
dolyares na pinapadala ko,
hindi naman pinupulot dito.

Nais kong malaman mo,
na dito sa aking puso;
ikaw pa rin ang babalikan ko,
sa tamang panahon ito'y aking pangako.

Sa aking pagbabalik, ito ang aking inaasahan,
muling pagtanggap sa aking mayamang isipan;
na hinubog ng pangingibang bayan,
laan para sa iyo 'pagkat ikaw ang dahilan.

Ikaw, ikaw na aking inang bayan.

Nakakalungkot isipin,
napakahirap tanggapin;
na maging dayuhan sa ibang lupain,
ngunit ito ay aking kakayanin.
dahil ikaw ang dahilan ng aking saloobin.