Sa Iyong Muling Pagdalaw - Tulang Pasasalamat sa Diyos

Pikit at salop ng hikbing pigil,
Nais kumawala ng damdaming lingid;
Inaasam na Ikaw ay nais makapiling,
Kailan Ka muling dadalaw sa akin?

Awit at papuri'y pumailanglang,
Sa tunog ng trumpeta mula sa kawalan;
Mistulang senyales ng Iyong pagdating,
Patak ng luha'y hinuhugot sa dilim.

Ngayong gabi'y sa tinig Mo makikinig,
Papuri sa Iyo'y aking iaawit;
Dalhin Mo ako sa ikapitong langit,
Kung saan nananahan, mga Angel at Kerubim.

Sa Iyong muling pagdalaw,
Sa aking pusong mapanglaw;
Diyos Amang makapangyarihan,
Muling luluhod sa Iyong harapan.

Kaluluwa ko ay nag-aasam,
Tuwing maiisip ko ang Iyong Pangalan;
Puso ko'y punong-puno ng kagalakang,
Purihin Ka magpakailanman.

Luha ko'y patuloy ang patak,
Kaligayahang mula sa aking pag-iyak;
Presensya Mong sa iba ay payak,
Ngunit sa akin ito'y pinakatanyag.

Kaysarap namnamin ang bawat sandali,
Na kapiling Ka Oh Diyos sa aking papuri;
Kapangyarihan Mo'y mananatili,
Kapanatagan ko sa bawat pighati.

Tinawag mo ang aking pangalan,
Unang inibig mula sa sinapupunan;
Binigyang halaga ang aking mga hakbang,
Iniingatan hanggang sa kasalukuyan.

Makarating nawa sa langit,
Itong munting tulang sinasambit;
Pasasalamat ang simpleng kapalit,
Sa kabutihan Mong hindi ipinagkait.

Ngayong gabi sa aking pagpikit,
Papuri sa Iyo Ama, ang tuwina'y inaawit;
Panalangin at pasasalamat sa buong araw na biyaya,
Pupurihin Kang muli bukas, pagdilat ng mga mata.

 • My Life Is in You Lord
 • The Spirit of the Lord
 • For the Lord is My Tower/ The Name of the Lord
 • Lord I Lift Your Name On High
 • Forever Grateful
 • I Sing Praises
 • Hallowed Be Thy Name
 • Still Amazing
 • I Worship You Almighty God
 • I Stand in Awe
 • In the Presence
 • I Will Sing
 • Sanctuary
 • Lord I Lift Your Name On High
 • For the Lord is My Tower/ The Name of the Lord (Reprise)

To God be the Glory! God Bless Us!


Tulang Pasasalamat sa Diyos