Mahal na Mahal Kita, Tandaan Mo Sana

You will never know TRUE HAPPINESS until you have truly LOVED, and you will never understand what PAIN really is until you have LOST it.

Hindi mo raw malalaman ang TUNAY na KALIGAYAHAN hanggang hindi ka UMIIBIG at hindi mo mauunawaan ang tunay na SAKIT kapag ang sinasabi mong MAHAL MO ay nawala sa IYO.

Kaya ngayon kaibigan, mag-isip isip ka, sino ba talaga ang TUNAY MONG MAHAL?

Sino ba talaga ang dapat mong MAHALIN ng LUBUSAN?

Marami ang nagmaMAHAL ng hindi iisa lang, hindi lang dalawa, minsan tatlo pa.

pero…

Paano kung lahat sila sa iyo ay mawala? Paano kung ang TUNAY mong MAHAL at PINAKAMAMAHAL ang siyang nagKUSANG lumayo para bigyan ka ng PAGKAKATAONG mag-isip kung sino nga ba sa kanila ang iyong dapat MAHALIN?

Mahirap na tanong ngunit, kay daling sagutin…
Sagutin ng biglaan, Sagutin ng pabalang…
Pero masakit kung pag-iisipan…

Kaibigan, ngayon na ang tamang panahon para LINAWIN d'yan sa PUSO mo kung…

SINO TALAGA ANG MAHAL mo?

'Yung hindi mo DADAYAIN ang sarili mo, kasi MAHAL mo naman TALAGA siya 'di ba?

Panahon na para maging MASAYA ka, at bigyan ng KALAYAAN ang iyong damdamin upang MAGMAHAL ng TUNAY.

Ngayong binabasa mo ito, tawagan mo ang TUNAY mong MAHAL at sabihin sa kanyang…


Ikaw Na Lang Ang Mamahalin Ko, Mahal na Mahal Kita, Tandaan Mo Sana…

Lakasan mo ang iyong loob upang makatakas ka sa pagbabalatkayo. Dahil ang magiging desisyon mo ngayon ang magpapatibay ng iyong PAGMAMAHAL. Magbibigay ng RESPETO sa iyong PAGKATAO at magiging LAKAS mo sa hinaharap.

Hindi mo man magawa ito ngayon, sana sa mga sinulat ko ay nabigyan ko ng ginhawa ang nararamdaman ng iyong PUSO.


Tandaan mo kaibigan, hindi lang ikaw ang NAGMAMAHAL ng TUNAY…
You will never know TRUE HAPPINESS until you have truly LOVED, and you will never understand what PAIN really is until you have LOST it.