Huwag Maging Mangmang sa Panahon ng Kahirapan

Marahil ikaw'y nagtataka,
Bakit sila lang ang may ayuda;

Samantalang ikaw naman'y,
Panay-panay ang patutsada.

Namnamin sana ang mga ito,
Sa mga babanggitin ko;

Nawa'y ipagpaumanhin mo,
Tamaan ka man ng bato.

Hindi ako perpektong tao,
Hindi ako kasingyaman ng iniisip mo;

Ngunit sinasabi ko sa iyo,
Gamitin ang talino mo.

talino at kabutihan

Talinong minana natin sa ating ninuno,
Kaalamang hindi pinagkait ng kahit na sino;

Ang kabutihang loob ang sinasabi ko,
Katalinuhan ng isang tunay na pilipino.

Sasabihin mong kalam na rin ang sikmura,
Ikaw itong dati'y may trabaho sana;

Ngunit sa lockdown biglang nabura,
Sigaw mo'y nasaan ang hustisya.

Hindi rin naman ako nagmamarunong,
Nais ko lang buksan sa isip mo ang tumulong;

Silang higit na nangangailangan noon,
At magpahanggang ngayon.

Noon hindi natin napapansin,
Silang sinasabing malaking pasanin;

Ngunit nasaan ang iyong panalangin?
Tanong kong mataimtim.

Balikan natin ang nakaraan,
Noong ikaw pa'y may pinapasukan;

Dinadaan-daanan sila't sinasabihang,
Batugan sa kanilang kabuhayan.

Ngunit hindi mo ba napapansin ngayon,
Halos pantay na ang inyong sitwasyon;

Ikaw na mapagmataas noon,
Tila ba'y pantay na kayo ngayon.

Ano nga ba ang punto ko dito,
Sa mga binabanggit ko?

Baka nakakalimutan mo,
Ang matandang payo ng ating ninuno.

Ang mapagmataas ay ibinababa,
Ang maralitang aba ay gayun na nga;

Mangmang na nga sila sa iyong akala,
Baka ikaw itong mangmang sa iyong ginagawa.

Huwag maging mangmang,
Sa panahon ng kahirapan;

Bagkus pairalin ang pagmamahalan,
Ang Diyos naman ikaw'y kalulugdan.

Maaaring hindi pa ngayon ang balik nyan,
Ngunit palagi mong tatandaan;

Kung ano ang iyong itinanim,

Ay siya rin ang iyong aanihin.

Magtanim ka ng galit,
Alam mo na ang kapalit;

Magtanim ka ng saya,
Siguradong ikaw'y liligaya.

Maghasik ka ng takot,
Multo mo'y hindi malilimot;

Unti-unting nagiging lumot,
Magtago ka man sa kumot.

Sa pagwawakas ng aking tula,
Alam kong kilay mo'y tumaas talaga;

Pilipino tayo at hindi mga banyaga,
Magtulungan tayo at ipakita sa lahat ng bansa.

Kakayanin ang lahat ng unos kung tayo ay sama sama.