Huwag Pasakop / Don't Submit

Hindi na maganda ang mga nababasa ko,
Nakakatakot, nakaka alarma;

Hindi ako perpekto,
Ngunit sana ako'y pakinggan mo.

Isipin mo ang mga posts mo,
Sa Facebook ang sinasabi ko;

Tungkol sa PhilHealth at OFW,
Kailangan ba talagang maging ganito?

Ang laman ng iyong iniisip,
Ang tunay na iyong pinupunto;

May katotohanan ba,
O nabasa mo lang ito?

Huwag pasakop sa maling pag-iisip,
Na ang layunin ay pasikipin iyong dibdib;

They just want to spread the HATE,
Ikaw naman agad naka RELATE.

It is the Devil's thoughts,
That lures inside your head;

Avoid the LOVE and CARE,
Instead spread the HATE.

Paano mo sasabihin ngayon,
Na ikaw ang bagong bayani?

Kung ganito ang iyong pag-uugali,
Pagmamahalan ay iyong itinatanggi.

Kahapon lang binabanggit mo ang Diyos,
Puro biblical ang iyong mga posts;

Bakit ngayon naiba ang iyong boost,
Isn't it ironic?

Don't be someone that you are not,
Just because they RANT that bad;

And let your mind being corrupt,
Examine your HEART from the very start.

Everything happens for a reason,
Would you be their soldier for treason?

Don't submit to their action;
Instead be wise and examine their intentions.

The Devil is laughing now at us,
Look at those stupid Filipinos;

Fighting for something, bad*ss,
Hahaha HATE is all their thoughts.

Let us fight this spiritual echo,
That whispers in the shadow;

The devil will never reign,
Change your heart and God prevails.

God is in control my friend,
Just trust and have faith in Him;

Wisdom is with Him upon creation of everything,
And everything is in Jesus name.

dont submit