Kapalaran sa Gitna ng Hamog

Nang ang ulap ay bumaba sa lupa, Naging hamog na ating inaakala;
Halik na may kasamang luha, Pagmamahal ng Diyos na may pagpapala.


Habang naglalakad sa mahamog na daan, Muling nagbabalik alaala ng nakaraan;
Ang diwa tila nasilaw sa kalabuan, Ng hamog na aking nilalakaran.

At ang isip ay hinayaang, Pagbigyan ang nararamdaman;
May takot man sa patutunguhan, Susulong pa rin 'pagkat ito'y kailangan.

Habang ginaw sa balat ay nanunuot, Patuloy ang hakbang upang makapasok;
Pagsisikap na pamana ni ama, Nananatili sa aking alaala.

Nais mang mata ay ipikit, Upang liwanag ay may kapalit;
Kapayapaang hinahanap nang pilit, Hanggang sa kalamnan ay manginig.

Kalayaan sa sariling kulungan, Sa isip tila isang kabaliwan;
Ang pigilan ang nararamdaman, Isang malaking kalokohan.

Tutulungan kita sabi ng tinig, Manalig ka at sa Akin ay makinig;
Sa iyo ay may nakalaang kapalarang, Matagal ko nang pinaghandaan.

Hamog man ay parating nariyan, Patuloy ka lang sa iyong nilalakaran;
Lukso ng damdamin ay minsang pagbigyan, Ngunit iyong kapalaran ay may magandang katapusan.

Tula sa Kapalaran