Pasko kasama si Jesus

Blog

IESVS NAZARENVS REX IVDÆORVM ~ Latin*
ιησους ο ναζωραιος ο βασιλευς των ιουδαιων ~ Greek**

Pilate also wrote an incription and put it on the cross. It read, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." John 19:19 English Standard Version Bible.

Oo, tawag yan, bilang pangungutya kay Jesus noong siya'y nasa krus.

Dalawang araw mula ngayon ay ipinagdiriwang ng mga kristiano ang paggunita ng pagsilang sa mundo ni Jesus, walang eksaktong araw at buwan ang naitala, hindi iyon ang nais kong talakayin kundi ang tawag, itatawag mo sa kanya, paano mo siya tatawagin sa iyong personal na pagkakakilala sa kanya.

Ayon sa hope1032.com may 23 tawag sa kanya na naitala Bibliya

1 Redeemer (Job 19:25)
2 Beloved Son (Luke 9:35)
3 The Prince of Peace (Isaiah 9:6)
4 Alpha and Omega (Revelation 1:8)
5 Immanuel (Isaiah 7:14)
6 Mediator (Hebrews 9:15)
7 Lamb of God (John 1:29)
8 The Word (John 1:1)
9 Fountain of Living Waters (John 4:10)
10 Rock (Deuteronomy 32:4)
11 True Vine (John 15:1)
12 Branch (Jeremiah 23:5)
13 The Lion of the Tribe of Judah (Revelation 5:5)
14 The Bright and Morning Star (Revelation 22:16)
15 I Am (John 8:58)
16 Son of Man (Matthew20:28)
17 The Way, the Truth and the Life (John 14:6)
18 Christ (Acts 4:10)
19 Bread of Life (John 6:35)
20 King of Kings (Revelation 19:16)
21 Chief Cornerstone (Ephesians 2:20)
22 Good Shepherd (John 10:11)
23 Bridegroom (John 3:29)

Ikaw sino sa iyo si Jesus? Sino sya sa Puso mo? Ano ang naging papel ni Jesus sa buhay mo ngayon?
Sapagkat ang Puso mo ang tatawag sa Kanya kung Sino Siya.

🙏 Pray Alone with HIM this Christmas Day.

Merry Christmas mga ka-notes! ☺️

*Latin was the official language of the Roman Empire.
**the Gospel according to John was written in Greek.

notesnikiko.com Blog