Empty Thoughts

Things were meant to be special, Became dull and full of denial;
That echo of her empty smile, Empty thoughts became viral.

Kailan Kita Maaangkin?

Limang buwan ang nakaraan nang tayo'y huling magniig,
Hinding-hindi ko malilimutan ang aking sobrang kilig;
Kaya itong damdamin ay tunay na sa iyo'y naantig,
At itong puso ko sa iyo ay nagsimulang umibig.

Sa aking isipan ay gumawa ng mga tamang paraan,
Mga pinaplanong gawin kung paano, kailan at saan;
Pa'no ka maaangkin na hindi kailangang magtanan,
Diskarte na matino na hindi katulad ng iba dyan.

Love will find me

When will you kiss me?
I've been waiting for so long;
When will your lips touch mine?
The feeling of love divine.

This lonely heart is hoping,
For the love that will never end;
When will you find me?
And will never ever leave me.

Apple of Her Eyes

I just had a dream of this young lady, She was so familiar with enchanted beauty;
The feature of her became clearer, When I looked at her and stare.

Kapalaran sa Gitna ng Hamog

Nang ang ulap ay bumaba sa lupa, Naging hamog na ating inaakala;
Halik na may kasamang luha, Pagmamahal ng Diyos na may pagpapala.

Forever In Love


From the early sunlight, My smile glows so bright;
The love that I cannot hide, Makes my morning delight.

Forgotten Word

Left at the open, empty mind;
Teary eyes, finding a place to hide.

First step is hard, moving the next path;
Memories of the past, good things turned bad.

She is Vane

A glimpse while staring, the beauty that's sparkling;
To me it's suffocating, simple but everlasting.

Can't help but wonder, the first time I can't remember;
The night that was so amazing, the heartbeat and the drizzling.