Nilunod ng Pag-Ibig Mo


Hindi ko maisip ang buhay kung Pag-ibig mo'y wala,
Tuwing nagmamaktol, nag ngangawa;
Iaabot ang iyong kamay nang may pang-unawa,
Yayakapin ng mahigpit mong pagkalinga.

Makailang ulit mang malunod sa panaginip,
Sa tuwing ako'y hihinga sa isip;
Muling titibok ang pusong naiinip,
'Pagdilat ko'y yakap mong mahigpit.

Modern Seed

It started on the 3rd day,
When that Great Voice command and say;

The beauty of multiplication,
Revealed by God to every nation.

The parable of the sower gives us guidance,
Be careful of what you implant;

Scripted words are deceiving,
The seed of devotion is encouraging.

Moved by You

Inspired by what I read,
This morning when I wake;

A stranger with lots of wonder,
To me a treasure I'll keep forever.

Thoughts that came so fast,
Spontaneous just a blast;

I triggered her innermost gland,
And it really made me glad.

Translucence

In the beginning there was doubt,
Misunderstandings went out loud;

As ravishing as the waves of the sea,
Benign thoughts that eyes can't see.

Angel in the darkest night,
Her eyes glows so bright;

Leading the way to discovery,
The naked truth and reality.

Ang Langgam sa Makabagong Kabataan

Atin ngang balikan ang ginawa kong tula tungkol sa langgam,
Ngunit sa pagdaan ng panahon mayroon akong natuklasan;

Mahigit siyam na taon na nga ang nakararaan,
Mukhang may kulang ang ikinuwento ni lola sa kanilang kasipagan.

Kung ating ngang pagbubulay bulayan,
Tunay nga ang kanilang kasipagan;

Wala naman talagang dapat pagtalunan,
Ngunit may isa yatang nakalimutan.

Changes

Looking back from the past,
Seems like my mind collapse;

Things that were meant to last,
Now it's just a thing of the past

Rumors may make your day,
Believing some Nay say;

Seems like everything is okay,
But truth prevails at the end of the day.

Amity Behind Sorrow

Ako po ay nakikidalamhati at nakikiramay sa mga empleyado, sa mga umaasa at tumatangkilik sa kanila alinsunod sa pagkansela ng Franchise Renewal ng ABS-CBN.

Bilang isang Pilipino at OFW, minsan naranasan ko ring mawalan ng trabaho noong ako ay pumasok sa isang Media Company sa Qatar, nakalulungkot na mawalan ng Advertisers hanggang sa tuluyang magsara ang kumpanya dahil sa kulang na sa pondo at umabot pa sa puntong hindi na rin kami nakaswesweldo.

The Seven-Day Book Challenge on Facebook

The Seven-Day Book Challenge was originated way back 2018 from a post in Facebook and widely in Instagram.

The rules of the Seven-Day Book Challenge are simple: For seven days, you share a photo or image of your favorite book and dare another friend to carry on the challenge on Facebook. There’s no set theme to follow, and you don’t need to write a caption or explanation for why you choose each book. You simply share the photo, tag a friend, and reply to any comments. The format is like these:

🤓 Day 0? 📖

I accepted the challenge from my friend,
<Tag the friend who challenged you> to post 7 books I love. One book a day. No exceptions, no reviews, just covers. Each day I will ask a friend to take up the challenge. Let's promote literacy and a book list. Tonight, I challenge <Tag a friend you challenged>