Babae, Narito ang iyong Anak


Mga katagang karaniwang naririnig sa mga hospital kung saan ibinibigay ang bagong silang na sanggol sa kanilang ina.

Unang halik, unang haplos mula sa ina.

Unang ugnayan ng anak sa ina sa pamamagitan ng pagsuso nito sa kanyang gatas. Hangang sa magmulat ito at matutong humakbang.

Babae, Narito ang iyong Anak!

Pangungusap ni Hesus patungkol sa Kanyang Inang si Maria. Isa sa mga huling salita ni Hesus bago siya malagutan ng hininga sa pagkakapako sa Krus sa Bundok ng Golgota, dalawampung libong taon na ang nakakaraan.

Napakasarap pakinggan ang mga katagang ito kung gaano na lang ang pag-ibig ni Hesus sa Kanyang Ina at kaibigan.

Ipinaalam ni Hesus sa buong sanlibutan kung gaano Niya pinahahalagahan ang kanyang ina upang ihabilin ito sa kanyang alagad at kaibigan sapagkat sa mga oras na iyon ay haharapin na Niya ang kamatayan.

Sa panahon ngayon ng Social Media, nagkalat ang Mother's Day greetings sa Facebook, Twitter at iba pa.

Si Hesus na minsan pang ipinahayag sa buong mundo ang pagmamahal, pag-aalala sa Kanyang Ina, tayo pa kaya na Kanyang nilalang lamang ang mahihiyang ipangalandakan ang ating pagmamahal sa ating ina?


Kung may twitter account ka gamitin ang hashtag #Mother'sDay at sabihin nang buong pagmamayabang kung gaano mo kamahal ang iyong ina.

Minsan nang naitala sa Banal na Kasulatan ni Juan 19:26 - click to view the scripture

Inihabilin ni Hesus si Maria kay Juan bago siya mamatay, at tanging sa ebanghelyo ni Juan lamang mababasa ang walang katumbas na pagmamahal ni Hesus sa Kanyang Ina.


Babae, Narito ang iyong Anak.

Nang magkagayon, sinabi Niya sa alagad, Narito ang iyong Ina.

At buhat sa oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan.

Maligayang Araw ng mga Ina.

Basahin po ang mga nagawa kong tula at sanaysay para sa Ina.

English Poems