Bihag

Watawat ng Pilipinas

'Sang libong taon na ang lumipas kasarinlang binanggit ng mga pantas,
Nabago na ang saligang batas marami pa ring nakikitang butas.

Isinulat ng mga kulumnista sa mga kuha ng letratista,
Ang isinisigaw ng mga aktibista, hinahanap nila ay iisa.

Malayang pamamahayag ang sa ati'y namamayagpag;
Bakit pakiramdam ko'y bihag hindi ako makapalag?

Bihag ba ako ng sarili kong multo sa kalayaang ninanais ko?
Na nauwi sa puro pangako ng iba't ibang naupong pangulo.

Kaibigan ako'y iyong pakinggan, kapayapaan ano sa 'yo ang kahulugan?
Kaming mga nangingibang bayan, may pag-asa kaya sa kinabukasan?